Fiskeförbud

OBS! Nytt för Tidan från och med 2008 är en fångstbegränsning till 2 gösar per dygn samt att i området från Badhusbron och uppströms till Kvarndammen är fiskeförbudstiden förlängd vilket innebär fiskeförbud mellan 15 september till och med den 15 juni. Vi vill skydda aspen ytterligare och ge gösen ett ställe att leka så att vi får ha ett bra gösfiske även i framtiden!